Fulbright Grants for BG Scholars, PhD students and NGO representatives (AY 2023-24)

Участвайте в уебинара на Фулбрайт България, за да научите повече за предстоящите възможности за мобилности на български учени и докторанти в САЩ. Събитието ще се състои на 06.10.2022 г. в 17:00 ч. българско време в платформата на Zoom.

Регистрация за участие може да направите на следния линк https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Iecfz3xXS02ZyRa_KsEhJw.