61-ви Международен конгрес на писателите-лекари в МУ – Пловдив