плакат 2

Галерия от промоцията на 11 Випуск на Фармацевтичен факултет на МУ - Пловдив