Галерия от промоцията на Факултет по обществено здраве – 10 май 2019