Галерия от тържествен академичен съвет 12.12.2019г.