IMG_07441

Галерия от връчването на свидетелства за призната специалност на медицински и немедицински специалисти, 11 октомври 2019 г.