I-ви национален фестивал на пешеходеца.

Галерия "Първи национален фестивал на пешеходеца"