Галерия „Перимед“ – 13.02.2020 г

Работна среща на Съвместния изследователски център (Joint Research Center) към ЕК и УО на ОП НОИР с Бенефециентите на Проект ПЕРИМЕД 13 февруари 2020 г.