Галерия „Перимед“ – 31.07.2019

Работно посещение на Ръководни представители на ИА по НОИР 31.07.2019 – МУ – Пловдив