Галерия – „Tържествена церемония по раздаване на свидетелства за призната специалност на медицински и немедицински специалисти, придобили специалност – майска сесия 2018“