Image41

Галерия - "Tържествена церемония по раздаване на свидетелства за призната специалност на медицински и немедицински специалисти, придобили специалност - майска сесия  2018"