Германска служба за академичен обмен (DAAD) би желала да поднови контактите си със своите бивши стипендианти – Алумни

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic Exchange Service

Германската служба за академичен обмен (DAAD)

би желала да поднови контактите си със своите бивши стипендианти – Алумни. Алумни са не само бившите стипендианти на DAAD, но и някогашните студенти и докторанти във Висшите учебни заведения на ГДР. Ако Вие принадлежите към някоя от тези групи и желаете да подновите контактите си с DAAD, ще се радваме да се свържете с нас на [email protected] До края на месец март ние ще Ви потърсим с допълнителна информация. Наред с обичайните услуги и програми за бивши стипендианти, DAAD организира специална конференция за българските Алумни от 31.05. до 02.06.2013 г. в София. 

Можете да ни откриете и на :

http://www.facebook.com/pages/DAAD2013alumni/511994015506539?ref=ts&fref=ts