Гл. ас. д-р Йордан Калчев, дм от Катедрата по микробиология и имунология с награда за най-добра публикация

Гл. ас. д-р Йордан Калчев, дм от Катедрата по микробиология и имунология в Медицински университет – Пловдив е сред тримата млади български учени, наградени за най-добра публикация в областта на микробиологията за 2021 година.

Наградата е учредена от Фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“ и за първи път наградените са трима.

Останалите отличени са Кристиана Амирова от Института по микробиология на БАН и Лидия Цигорийна от Института по инженерна химия на БАН.

Наградите бяха връчени на тържествената научна конференция в БАН по повод 75 години от основаването на Института по микробиология.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив поздравява гл. ас. д-р Йордан Калчев за постигнатите научни успехи и му пожелава още много награди и признания.