Годишен конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI / Лондон 6 – 10 юни 2020 г.


Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество“ има удоволствието да Ви информира, че от 6 – 10 юни 2020 г. в Лондон ще се проведе редовния годишен конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI /. Това е най-големият научно-практически форум в областта на алергологията и клиничната имунологията в света, който събира много специалисти – лекари, биолози, фармацевти и други работещи в тези области не само от Европа, но и от целия свят.

Повече информация относно програмата и датите за регистрация можете да намерите на страницата на EAACI

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева
Зам.-ректор МСПД