EAACI – London

Годишен конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология / EAACI /  Лондон  6 – 10 юни 2020 г.