Годишна научна среща на Британското дружество по болка

Уважаеми колеги,
Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират, че в периода 9 – 11 май 2023 г. в гр. Гласгоу, Великобритания ще се състои 56-та Годишна научна среща на Британското дружество по болка.
За повече информация и за регистрация: https://www.bpsasm.org/
Срок за подаване на резюме: 30 януари, 2023г.
Области, в които могат да са темите на резюметата:
Acute Pain, Assessment & Measurement; Audit and Service Evaluation; Cancer Pain; Education; Epidemiology; Evidence Based Guidelines; Experimental (Basic) Science; Interventional Pain Management; Neuropathic Pain; Non-Pharmacological Pain Management; Older People; Other (Research); Paediatric; Primary Care; Psychology; Reviews; Service Management.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД