Годишна научна среща на Европейската асоциация за клинични изследвания, Клуж-Напока, Румъния, 27-30 май 2015

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми изследователи, докторанти, млади учени,

Информираме Ви за предстоящата 49-ата Годишна научна среща на Европейската асоциация за клинични изследвания, която ще се проведе в Клуж-Напока, Румъния, 27-30 май 2015.

МУ Пловдив е получил покана за подаване на резюмета за научни разработки до 16.02.2015 в работни селции (workshop, пленарна, постерна) на адрес:

http://esci2015.medical-congresses.ro/Participant/Register

Информация за събитието, организацията на провеждането и научната програма можете да получите от ТУК.

Полезни връзки:

VISIT THE CONGRESS WEBSITE Online registration: http://esci2015.medical-congresses.ro/Participant/Register Hotel booking: http://esci2015.medical-congresses.ro/HotelBooking/Register     Всички приети разработки ще бъдат публикувани в Thomson Reuters  заключителен доклад след срещата.Приблизителна цена: между 50-70 EUR / публикация и може да се извършва директно в секретариата на конгреса.   Ако проявявате интерес, моля, изпратете Вашата заявка на адрес [email protected], за да се получи шаблон и повече подробности. Пълнотекстовите статии се изпращат до 10 юни 2015 в електронен формат.   Клуж-Напока очаква Вашите заявки.   Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмнЗам. Ректор по НИД