Годишни награди „Питагор“

Министерството на образованието и науката ще връчи годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката за периода 2015-2017 г. включително, разпределени в следните категории:
1.1. Голяма награда Питагор за цялостен принос в развитието на науката;
1.2. Голяма награда за млад учен;
1.3. Награда за утвърден учен в областта на:
природни и инженерни науки;
хуманитарни и социални науки;
здраве и медицински науки;
1.4. Награда ,.Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
1.5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
1.6. Награда за фирма, с най-много инвестиции в НИРД;
1.7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина
Моля в срок до 1 април 2018 г. да предложите Вашите номинации за носители на наградите за наука „Питагор“ в горепосочените категории. Показателите за оценка ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg и се попълват от всеки кандидат в определената категория.
Към документите на всеки номиниран приложете на магнитен носител резюме на научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка паспортен формат.
Документите се изпращат на адрес: Министерство на образованието и науката Дирекция „Наука“ Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000
За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, държавен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@.mon.bg.