Гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде Проф. Паоло Поцили

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че гост-лектор на Медицински Университет – Пловдив ще бъде Проф. Паоло Поцили – Ръководител на отделението по ендокринология към Университета Кампус  Био Медико в Рим, Италия.

Проф. Поцили е пленарен лектор на юбилейната конференция по случай 70 години от създаването на МУ-Пловдив. Той ще изнесе 2 лекции в областта на ендокринологията на 20 май 2015 г.

Графикът за лекциите е:

            –  09:20 ч. – 10:50 ч. – лекция за студенти

            – 11:00 ч. – 13:00 ч. – лекция за членовете от академичния състав на МУ-Пловдив

Място на лекциите: Аудитория II,  Аудиторен блок на МУ-Пловдив

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД