Гост-лектор от университет на Лозана, Швейцария

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че на 12 януари 2016 г. проф. д-р Богдан Драгански от Университет на Лозана, Швейцария ще гостува на Медицински университет – Пловдив. Проф. д-р Драгански ще представи лекция на тема „Анатомични изследвания на мозъка с помощта на компютър – alea iacta est „.

Лекцията  ще се проведе от 13:00 часа в учебната зала на Kомплекса за транслационна невронаука.

С уважение,

Проф. Мариана Мурджева, дм, мзм

Зам.-ректор по МСПД