Гости-лектори в МУ – Пловдив по Програма „Еразъм+“

Медицинският университет – Пловдив е активен участник в Програма „Еразъм+“ за студентска и преподавателска мобилност.

В рамките на Програма „Еразъм+“ в нашия университет от 12 до 23 март 2018 година преподавателска мобилност реализираха проф. Арли Гомез Лопез, директор на отдел Научни изследвания в Fundacion Universitaria de Ciencias de la Salud, Colombia (Университетска фондация по здравеопазване, Колумбия), и проф. Аврахам Зини, зам.-декан на Факултета по дентална медицина на The Hebrew University, Israel (Еврейския университет, Израел).

Освен изнесените лекции, проф. Лопез и проф. Зини осъществиха многобройни работни срещи с академичния състав на МУ – Пловдив във връзка с подготовка на бъдещи съвместни проекти.