График на събитията, посветени на годишнината на Медицински колеж – Пловдив

График на събитията, посветени на 80 години от разкриването на Училище за милосърдни сестри „Княгиня Мария-Луиза“ при Пловдивска държавна болница и 50 години от откриването на учебен корпус на Медицински колеж – Пловдив

от 7.03.2022 до 9.05.2022

на територията на МК

Благотворителни инициативи в подкрепа на кампанията „ Капачки за бъдеще“

Студенти от спец. „Медицинска козметика“ ще извършват козметични процедури

от 5.04.2022 до 4.05.2022

на територията на МК

Благотворителни инициативи в подкрепа на кампанията „ Капачки за бъдеще“

Студенти от спец. „Рехабилитатор“ ще извършват масажни процедури

12.05.2022

от 10.00 до 13.30 часа, онлайн

Уебинар на тема “Съвременни тенденции и технологии в областта на здравните грижи“

12.05.2022

от 13.30 часа, в двора на Медицински колеж

Откриване на чешма, дарение от преподаватели от Медицински колеж и катедра „Сестрински грижи“

20.05.2022

пред Община Пловдив

Благотворителни инициативи в подкрепа на кампанията „Капачки за бъдеще“

Студенти и преподаватели от спец. „Помощник фармацевт“, „Медицински лаборант“ и „Медицинска сестра“ ще измерват кръвно налягане и кръвна захар

на 21.05.2022

пред Община Пловдив

Благотворителни инициативи в подкрепа на кампанията „ Капачки за бъдеще“

15.09.2022 – 15.10.2022

в Медицински колеж

Изнесена тематична изложба на „Музея на Медицината“

15.10.2022 – 20.10.2022

пред Аула Магна, ФДМ

Изнесена тематична изложба на „Музея на Медицината“

20.10. 2022

в Аула Магна на ФДМ

Тържественото честване на 80 години от разкриването на Училище за милосърдни сестри „Княгиня Мария-Луиза“ при Пловдивска държавна болница и 50 години от откриването на учебен корпус на Медицински колеж – гр. Пловдив