Графици за присъствено записване на приети в първи курс студенти, за учебната 2022/2023 г.

Графици за присъствено записване

 • График за записване на студентите от I курс специалност МЕДИЦИНА за учебната 2022/2023 година
 • График за записване на студентите от I курс специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за учебната 2022/2023 година
 • График за записване на студентите от I курс специалност ФАРМАЦИЯ за учебната 2022/2023 година
 • График за записване на студентите от I курс специалност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, АКУШЕРКА, ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ за учебната 2022/2023 година
 • График за записване на студентите от I курс за специалностите в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ за учебната 2022/2023 година
 • Чл. 24. През първата седмица на м. септември, по график обявен след четвърто класиране, записаните студенти лично представят следните документи в Учебните отдели:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Адресите на Учебните отдели са: • Медицина – в Университетски информационен център, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;

 • Фармация – във Фармацевтичен факултет, 2 етаж, бул. В. Априлов 15а;
 • Дентална медицина – във Факултет по дентална медицина, бул. Хр. Ботев 3;
 • Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Управление на здравните грижи, Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение, Обществено здраве и здравен мениджмънт, Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве – във Факултета по обществено здраве, бул. В. Априлов 15 а.
 • Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор диетично хранене, Медицинска козметика – в Медицински колеж, ул. Братя Бъкстон 120.