Грантове на ERC за финансиране на оригинални научни проекти

Уважаеми колеги,

Ръководството на МУ-Пловдив се обръща към всички изследователи в университета, с желание да представи възможността за финансиране на оригинални научни проекти по механизмите на Европейския изследователски съвет.

Мисията на Европейският изследователски съвет (ERC) е да подпомага провеждането на научни изследвания в Европа с възможно най-високо качество. ERC предоставя финансиране на конкурентен принцип във всички области на науката.

Също така ERC се стреми да подпомага и други механизми за финансиране на научни изследвания като например агенции за финансиране на национално ниво. Същевременно ERC играе водеща роля в програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Водещият принцип на съвета е финансирането да се извършва на принципа „от-долу-нагоре“, защото по този начин позволява на изследователите сами да определят посоката, която ще следват, вместо да очакват приоритети им да бъдат задавани от политическия елит. По този начин финансовите средства се насочват в нови и обещаващи научни разработки, като предоставят висока степен на гъвкавост при структурирането и осъществяването на проектите.

Грантовете на ERC се предоставят на конкурентен принцип. Проектите, с които доказани и по-малко опитни изследователи кандидатстват за финансиране, се разглеждат и оценяват от водещи специалисти в съответните научни области. Най-важният критерий за всеки проект е високото качество на научното изследване. Целта на съвета е не само да финансира най-добрите идеи и проекти, а и активно да се включи в структурирането на единна европейска мрежа за финансиране на научни изследвания.

ERC представлява 17% от целия бюджет на Хоризонт 2020, т.е. € 13 милиарда; Общият бюджет за 2016 г. се равнява на € 1.7 милиарда; От 2007 г. насам, над 5000 проекта и 50 000 участници са получили финансиране; Сред получилите финансиране по този механизъм личат имената на 8 нобелови лауреати и на трима носители на Медала на Филдс.

За подробна информация по отношение на процедурите и условията за кандидатстване за финансиране можете да посетите сайта на ERC – https://erc.europa.eu/. Академичното ръководство на МУ-Пловдив ще съдейства на всеки изследовател или екип от изследователи, които разработят проектно предложение и участват в конкурс за финансиране по ERC.

С уважение,

Отдел „Международно сътрудничество“