Грантове за преподавателска мобилност по линия на програма BG09 – „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Спечелени грантове за преподавателска мобилност по линия на програма BG09 – „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Медицински университет предложи участници от преподавателския състав на Медицински факултет в отговор на Пета покана за набиране на индивидуални проектни предложения по Мярка „Проекти за мобилност във Висшето образование“ – пролетно/летен семестър на 2016 г. със средства на „Фонд Стипендии на Европейското икономическо пространство“.

Спечелени са две стипендии от 1700 EUR за Университета в Берген, Норвегия, от Д-р Николай Сираков – Катедра “Образна диагностика” и Д-р Севдалина Кандиларова – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“. Двамата ще проведат теоретично и практическо обучение за работа с функционален магнитно-резонансен томограф в две нива на курса – базово  (Д-р Сираков) и за напреднали (Д-р Кандиларова).

Проф. Д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД

1.      Спечелени грантове за преподавателска мобилност по линия на програма BG09 – „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Медицински университет предложи свои представители на Академичния състав на Медицински факултет в отговор на Пета покана за набиране на индивидуални проектни предложения по Мярка „Проекти за мобилност във Висшето образование“ – пролетно/летен семестър на 2016 г. със средства на „Фонд Стипендии на Европейското икономическо пространство“. Спечелени са две стипендии от 1700 EUR за Университета в Берген, Норвегия, от Д-р Николай Сираков – Катедра “Образна диагностика” и Д-р Севдалина Кандиларова – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“.  Двамата ще проведат теоретично и практическо обучение за работа с функционален магнитно-резонансен томограф в две нива на курса – базово  (Д-р Сираков) и за напреднали (Д-р Кандиларова).