Грейс Еванс- първият гостуващ помощник – преподавател по Програма Фулбрайт в МУ-Пловдив

Грейс Еванс, бакалавър в областта на екологията и биологията, е първият помощник-преподавател от САЩ, пристигащ по Програма „Фулбрайт“ в Медицински университет-Пловдив. След проведената културна ориентация от Комисия Фулбрайт, на 08.09.2022 г. Грейс беше посрещната от доц. Димитър Мирчев и екипа на ДЕСО, където ще се проведе и нейното обучение за периода от 01.09.2022 до 01.07.2023 г.

Медицински университет-Пловдив организира посрещането и настаняването на помощник-учителя (преподавателя), като й осигурява пребиваване в студентските общежития на МУ-Пловдив за периода на нейния престой в гр. Пловдив. До момента екипът на ДЕСО се справя успешно с организацията на обучението на помощник-учителя (преподавателя), като предоставя от 15 до 20 учебни часа седмично преподаване на английски език/ литература.