Х Национална научна конференция „ХИВ и екзотични паразитни и инфекциозни болести в пост пандемичния период на COVID-19“. Симпозиум по проект COVID-19 HUB – Информация, иновации и имплементация на интегративни научни разработки.

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 25-28 Май 2023 г. в  Рехабилитационен център на Медицински Университет Пловдив „Цигов чарк” ще се проведе

Х Национална научна конференция на тема:  

„ХИВ и екзотични паразитни и инфекциозни болести в пост пандемичния период на COVID-19

Организатори на събитието
Медицински УниверситетПловдив и
Южно-Българско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология

В рамките на Х Национална научна конференция, на 27.05.2023 ще бъде включен сателитен СИМПОЗИУМ „Научни резултати по проект COVID-19 HUB – Информация, иновации и имплементация на интегративни научни разработки, договор КП-06-ДК1/6 от 29.03.2023 (ФНИ, МОН).

Аудитория на изследователите от проекта ще бъдат всички участници в Х Национална научна конференция по инфекциозни болести.

Моля ръководителите на модули и всички участници в проекта да обсъдят и изготвят научни доклади за участие в симпозиума.

    Моля да изпратите заявка за участие до 15.04. 2023 г. (на посочения по-долу е-адрес), като посочите:

  1. Заглавието на научния доклад и желаната форма на участие (доклад – 15 минути, научно съобщение – 10 минути).
  2. Името на участника/участниците.
  3. Резюме на български и английски (до 250 знака). Резюметата ще бъдат отпечатани заедно с Програмата.
  4. Научните доклади ще бъдат отпечатани в специално издание, планувано по проекта.
  5. За целта, моля докладите да бъдат представени в електронен формат с обем до 5 стандартни страници, резюме на български и английски, и книгопис (авторите в азбучен ред). Желателно е докладите да бъдат предадени на Организационния комитет в деня на форума.

 За участниците ще бъде осигурен транспорт, кафе-паузи и обяд.

Официална покана и предварителна ПРОГРАМА за форума

При нужда от допълнителна информация моля, обръщайте се към Професор д-р Марияна Стойчева, дмн (Ръководител на проекта).

Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн
GSM 0882/555822
[email protected]