Hа вниманието на придобилите специалност през майска сесия 2018 г.!

Тържествената церемония по връчване на свидетелствата за призната специалност на медицински и немедицински специалисти ще се проведе на дата – 26 септември 2018 г. от 13.00 ч. в 4-та аудитория на Аудиторен комплекс на МУПловдив /бул. Васил Априлов, 15 а/.

Церемонията е под патронажа на Ректора на Медицински университет – Пловдив, чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.