Становище

Становище

Становище на доцент Димитрова за ад доцент на д-р Виктория Атанасова