Становище

Становище

Становище доцент Платиканова за ад доцент на д-р Виктория Атанасова