МУ-Пловдив с участие в Human Brain Project (HBP)

Уважаеми представители на Академичния състав,

С удоволствие Ви уведомявам за представянето на МУ-Пловдив на интернет сайта на проекта Human Brain Project (HBP) във връзка с участието ни в разработката на платформата по медицинска информатика. Тя позволява на болници и научноизследователски центрове от целия свят да обменят информация за заболявания, свързани с мозъка. МУ-Пловдив участва с научноизследователския комплекс по транслационна невронаука (КТН), създаден по проект към ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (2007-2013 г.) към Министерство на икономиката (МИ) през 2015 г., с ръководител проф. д-р Кичка Велкова, дмн и координатор проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм.

Повече информация за представянето на МУ-Пловдив в HBP може да намерите на: https://www.humanbrainproject.eu/en/medicine/medical-informatics-platform/team-and-partners/The core hospitals network.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД