ХVIII Национална научна конференция с международно участие , посветена на 70 годишнината на УНИБИТ