„Идеите – това сме ние” – конференция за студенти

„Идеите – това сме ние” – конференция за студенти Екипът на “Обединени идеи за България” представя своя проект: Конференцията ‘Идеите –  това сме ние’, с фокус към Комисията по здравеопазване, ключова част от планираните дебати!Конференцията ще се проведе от 3-ти до 6-ти септември 2012 година под наслов „Идеите – това сме ние” в София. Целта на  конференцията е да информира за ключови теми от обществения живот и да ангажира участниците в създаването на граждански проекти, като решения на важни за страната проблеми. Записването за участие е отворено до 18ти август на oib.bg[email protected].Според индивидуалните си интереси участниците в конференцията ще бъдат разделени по комисии на различна тематика.Всяка комисия избира проект, който се планира и реализира от участниците. Планът на проекта и разпределението на отделните задачи се изготвят още по време на конференцията. Най-общи примерни каузи могат да бъдат организирането на информационни кампании и подпомагането на домове за сираци или деца с увреждания. Осъществяването на желания проект протича през следващите 3 месеца, след което комисиите се срещат отново, за да набележат нови идейни проекти.

Комисия по здравеопазване Комисията ще се запознае с проблемите в българската здравна система и установените взаимоотношения между всички участващи в нея лица, институции и организации. След обсъждането на възможните решения участниците ще изготвят предложения за проекти, които да повишат информираността на населението по различни здравни теми като например правата на пациентите, значимостта на профилактиката, здравословния начин на живот, превенцията на зависимостите и заболяванията сред децата и младежите.

Повече информация за Комисията по здравеопазване, може да бъде намерена на сайта на организацията, www.oib.bg. Там се намират и формулярите, които трябва да бъдат подадени нa [email protected] в срок, за да е успешна апликацията за участник в комисия.

Комисията по здравеопазването няма да представлява професионален медицински форум, а ще бъде дискусия на проблемите на българското здравеопазване и система на превенция.Доц. д-р Атанас Щерев ще бъде гостуващ лектор в Комисията по здравеопазване в конференцията “Идеите – това сме ние”.

Кандидатурите се подават на [email protected] до 18 август 2012 г.За въпроси се обръщайте на [email protected] или на [email protected].Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по Международно сътруднчиество и проектна дейност