ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ