ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ЕТИКА