ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО СКУЛПТИРАНЕ