II Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”

muimage001fdm-s

II Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”

17 – 18 октомври 2014 год., Цигов Чарк

   

Фармацевтичен Факултет – Медицински Университет-Пловдив със съдействието на

Фармацевтичен Факултет – Медицински Университет-София

и

Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии

II Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”

17 – 18 октомври 2014 год., Цигов Чарк

  

Уважаеми колеги,

От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов чарк на 17 – 18 октомври 2014 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg). Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на научните звена в Р България, които работят по проблемите на фармацевтичната технология и регулация. Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни“ ще Ви предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в областта на фармацията. Одобрените от научното жури работи ще бъдат публикувани в пълен текст в сборник на конференцията.

Доц. Маргарита Касърова, д.ф. Зам. Декан на Фармацевтичен Факултет, МУ – Пловдив

Проф. Николай Ламбов, д.ф. Декан на Фармацевтичен Факултет, МУ- София Маг.-фарм. Валери Андреев, Председател на Българската Асоциация по Фармацевтични Технологии

Подробности и изисквания :

Брошура в .doc формат

Брошура в .pdf формат