III Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”

Уважаеми колеги,

От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов чарк от 13 – 15 октомври 2017 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg).
Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на научните звена в РБългария, които работят по проблемите на фармацевтичната технология. Както и да маркират проблемите на фармацевтичната индустрия и нейното значение в светлината на новите икономически реалности и справедливото разпределение на бюджетите в здравеопазването.
Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни” ще Ви предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в областта на фармацевтичната технология.

Изтегли програма