Имаме нужда от вас, от помощта на всеки един!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ!
Катедрата и Клиниката по инфекциозни болести, паразитология и тропически болести изпитва остра нужда от медицински кадри, за да обезпечи обслужването на пациенти със съмнения за COVID – 19.

Изпитанието е за всички ни. Трябва да отговорим на нуждите на обществото. Да запазим здравето и живота на нашите пациенти.

Призоваваме студенти по медицина V и VI курс и студенти от медицински колеж – III и IV курс да проявят съпричастност и помогнат на Клиниката по инфекциозни болести.

Нека заедно се изправим срещу връхлитащата буря.

Имаме нужда от вас, от помощта на всеки един!

Проф. д-р М. Стойчева, дмн
Проф. д-р А. Петров, дм
телефон за връзка: 032/602989
032/602851
email: infecklinika_pd@abv.bg