IN MEMORIAM

Ръководството на Медицински университет – Пловдив съобщава, че на 1.09. почина известният пловдивски ендокринолог проф. д-р Кръстю Павлов.

Проф. Павлов е от втория випуск студенти по медицина на създадения през 1945 год. Медицински факултет в Пловдив. Емблематичен випуск на факултета, от който излизат епоха забележителни пловдивски медици и университетски преподаватели, ръководители на клиники и катедри – проф. Тотю Пиперков, проф. Крум Атанасов, проф. Христо Байчев, доц. Богдан Кръстев, доц. Атанас Мурджев, доц. Вълкан Вълканов, доц. Петър Янев, доц. Бою Гинев, доц. Фреди Капон, доц. Христо Дончев, доц. Банко Воденичаров, доц. Васил Атанасов…Сред тях се откроява и проф. Кръстю Павлов.

Проф. Павлов завършва медицина в МУ – гр. Пловдив с отличен успех. Работи четири години като участъков лекар. Във ВМИ-Пловдив постъпва като ординатор, а след това кариерното му развитие продължава като асистент и главен асистент в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести при МУ – Пловдив. Хабилитира се като доцент и преминава като ръководител на Втора вътрешна клиника на МУ – Пловдив. Бил е и заместник ректор на Университета.

Проф. Павлов е основател и пръв ръководител на Клиника по Ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив. Има над 200 публикации в областта на захарния диабет и други ендокринни и сърдечни заболявания. В МУ-Пловдив се помни като вдъхновяващ лектор, учител на поколения ендокринолози, учен с признати качества и лекар по призвание. Макар и на преклонна възраст през последните години работеше в ДКЦ „Св. Георги“-Пловдив и УМБАЛ „Каспела“. До последния си дъх остана при своите пациенти, дълбоко отдаден на медицинската професия.

Ръководството на МУ-Пловдив изказва дълбоки съболезнования на семейството, близките и колегите му.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!