Покана за индивидуални стипендии за опитни изследователи по Програма «Мария Склодовска-Кюри» (МСК) по ХОРИЗОНТ2020 от Университета в Лисабон

До   АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МУ-ПЛОВДИВ

Относно: Покана за участие в конкурс за индивидуални стипендии за опитни изследователи по Програма «Мария Склодовска-Кюри» (МСК) по ХОРИЗОНТ2020 от Университета в Лисабон, Португалия.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Институтът по образование към Университета в Лисабон, Португалия кани опитни изследователи от МУ-Пловдив да представят проектопредложения по Програма „Мария Склодовска-Кюри“ (МСК) за дългосрочна индивидуална мобилност при следните условия:

  • Да представят автобиография (3-5 страници), работен план (3-5 страници) и предложение за научно ръководство;
  • Работният план да бъде на една от двете теми:
    • Education XXI (the diversification, modernization and improvement of education);
    • Change Forces (the coordination, steering and monitoring of change in education systems).
  • Изследователите да имат докторска степен или поне 4 години НИД на пълно работно време.
  • Срок на подаване: 31.5.2019 г.
  • Лице за контакт: Alexandra Ramos, UIDEF, Instituto de Educacao, [email protected].
  • Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения файл.

За повече информация може да се обърнете към Център „Проекти“, тел. 032 602321, 032 602509, както и от приложения файл Individual_Fellowships_2019_IEULisboa-2

Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност:
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм