Индивидуални стипендии за опитни изследователи по Програма «Мария Склодовска-Кюри» по ХОРИЗОНТ2020

На вниманието на  Академичния състав, изследователи, докторанти, постдокторанти и млади учени

Относно: Покана за участие в конкурс за индивидуални стипендии за опитни изследователи по Програма «Мария Склодовска-Кюри» (МСК) по ХОРИЗОНТ2020.

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО,

Европейската комисия обявява покани за проектопредложения по Програма „Мария Склодовска-Кюри“ (МСК) за опитни изследователи за дългосрочни индивидуални мобилности по света при следните условия:

 • Целта на MСК e подкрепа на научната кариера и иновациите в сферите на науките за живота, социалните и хуманитарните науки и други.
 • Индивидуалните стипендии могат да бъдат:
  • Европейски: с продължителност от 1 до 2 години престой в ЕС или асоциирана държава (като Норвегия, Швейцария, Исландия и други европейски държави, както и повечето развиващи се страни);
  • Глобални: с продължителност от 2 до 3 години престой извън Европа.
 • Изследователите да имат докторска степен или поне 4 години НИД на пълно работно време.
 • Месечният бюджет включва: индивидуална стипендия с опция за семейна издръжка (до 5980 евро) и институционална подкрепа за европейската приемаща институция (до 1450 евро).
 • Срок на подаване: 11.9.2019 г.
 • Кандидатства се съвместно с приемащата институция (университет, научна организация, компания).
 • За изготвяне и преглед на конкретно проектопредложение за изходяща мобилност: Г. Чупренска ([email protected]), Е. Миланова ([email protected]), тел. 02 979 52 41, БАН, Национални контактни лица.
 • Пълна информация за изискванията на програмата: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en

При интерес към входящи мобилности към МУ-Пловдив, моля да подадете конкретно проектопредложение за опитен изследовател с тема на проучването и обучението с цел НИД, място, период и програма на престой и т.н. (до 1 страница) до Център „Проекти“ ([email protected]) не по-късно от 31.5.2019 г.

За повече информация може да се обърнете към Център „Проекти“, тел. 032 602321, 032 602509.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност