ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“, 10 МАЙ 2023 Г.