Информация за участие в образователни семинари в Залцбург, спонсорирани от Американо-Австрийска фондация (AAF)

Уважаеми представители на Академичния състав,

С оглед на двустранна договореност между МУ-Пловдив и Американо-австрийската фондация AAF за разпространение на информация за дейността на Фондацията Ви информираме за възможности за участие в образователни семинари в Залцбург с поемане на разходите от организацията.

Американо-австрийската фондация предлага стипендии за обучение на квалифицирани лица за следдипломно обучение в медицината, медиите и изкуствата.
Понастоящем програмите за стипендии, стартирани за USA и Австрия, включват участници от повече от 100 страни по света. AAF провежда собствени програми и осъществява съвместни програми с американски, австрийски и международни организации.
Медицинските образователни програми се провеждат от Отворен медицински институт (Open Medical Institute /OMI/) в три периода за кандидатстване (до януари, май и октомври), като включват богат набор от образователни събития във всички области на медицината. Кандидатурите се подават online през Online Application Platform (http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply.html).

Утвърждаването на българските кандидатури за OMI се осъществява от Д-р Кръстина Стефанова-Кели (Национален координатор /http://www.aaf-online.org/index.php/local-coordinators.html/).
Освен семинари в Залцбург организаторите предлагат сателитни симпозиуми на място в страните-участници (с гост-лектори, дискусионни кръгли маси, практически демонстрационни посещения в университетски лечебни структури). МУ-Пловдив ще бъде организатори и домакин на такива информационни събития.

Подробни данни за програмите могат да се намерят на адрес:
http://www.aaf-online.org/index.php/home.html
http://www.aaf-online.org/index.php/medical-programs.html

Програмата за 2018 г. и съдържание на 3-годишната ротационна програма са на адреси:
http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2018.html
http://www.aaf-online.org/index.php/id-3-year-curricula.html

Указания за кандидатстване са на адрес: http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply.html; процедурата по кандидатстване (Online Application Platform).е на адрес:
http://aaf.bitmedia.cc/ext/omi/applications/catalog/internal.php?register2=9

Данни за контакт на локалния координатор за информация и съдействие:
Д-р Кръстина Кели
Клиника по педиатрия и генетични заболявания
УМБАЛ „Св. Георги“
+359 89 452 50 26
[email protected]

ПРОФ. Д-Р М. МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
ЗАМ.-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ