Информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2)


Уважаеми дами и господа,

от името на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и ДЗЗД „Ателие по биотехнологии“ имаме удоволствието да ви поканим на

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI2)
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
17 януари 2020 (петък), 10:00 – 16:00 ч.
Дом на Европа
ул. „Георги С. Раковски“ 124, София, България

Предстоящият информационен ден на Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) има за цел да събере представители и ключови фигури от научноизследователската и бизнес среда в България и Югоизточна Европа, за да стимулира кандидатстването и участието на страните от Централна и Югоизточна Европа в различни конкурси и проекти на IMI. Първото от две планирани събития ще се проведе на 17 януари 2020 г. в София.
Наред с общата информация за IMI, представител на инициативата ще се присъедини към семинара и ще представи подробна информация за предстоящите възможности за финансиране през 2020 г., тъй като акцентът ще бъде върху IMI2 – Call 20.

Участниците ще имат уникалната възможност да обменят информация и да споделят идеи, опит и добри практики от областта, търсейки отговора на въпроса „Как може България да бъде успешна в предстоящите конкурси на IMI?“.
Достъпът е безплатен!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА

С уважение,
д-р Станимир Хасърджиев,
Председател на УС на БАПЕМЕД

ЗА IMI
Инициативата за иновативни медикаменти (IMI) работи за подобряване на здравето чрез ускоряване на разработването и достъпа на пациентите до иновативни лекарства, особено в области, където има незадоволена медицинска или социална нужда. IMI прави това, като улеснява сътрудничеството между ключовите фигури, участващи в научните изследвания в областта на здравеопазването, включително университетите, изследователските центрове, фармацевтичната и други индустрии, малките и средните предприятия (МСП), пациентските организации и регулаторните органи. IMI е най-голямото публично-частно партньорство в света в областта на науките за живота. Това е партньорство между Европейския съюз (представлявано от Европейската комисия) и Европейската фармацевтична индустрия (представлявано от EFPIA, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации). Чрез програмата IMI2 Инициативата има бюджет от 3,3 милиарда евро за периода 2014-2020.

Целта на IMI, особено във втората фаза (IMI2, 2014-2020), е да разработи ваксини, лекарства и лечения от следващо поколение, като нови антибиотици. Проектите на IMI2 ще осигурят на европейците, включително на увеличаващия се брой на възрастните хора, по-ефикасни и ефективни лекарства и лечения. По-голямата координация между индустриалните сектори ще доведе до по-надеждни и по-бързи клинични изпитвания и по-добра регулация. Усилията за научни изследвания и иновации на IMI също ще отворят нови търговски възможности, базирани на нови услуги и продукти. Изследователският, индустриалният и социалният сектор, участващи в IMI2, ще се възползват от сътрудничеството и обмена на знания, които се осъществяват в тези проекти.
Уебсайт