Информационен ден по Проект „HOPE“ в МУ-Пловдив


На 12.07.2021 г. в МУ-Пловдив се проведе информационен ден по международен проект „HOPE“ (How Oncogenetics predicts and educates). Темите, които бяха засегнати, представиха освен доказани научни факти, така и нов поглед върху онкологичните заболявания и тяхното лечение. От ключово значение за успешния изход от болестта са превенцията и вярата в новите възможности, които медицината предоставя днес. Лектори в събитието бяха Проф. д-р Нонка Матева, дм (Координатор на проект HOPE за МУ-Пловдив), д-р Христо Иванов, дм (Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“), Проф. д-р Вили Стоянова, дм (Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“), Д-р Антоанета Томова (Началник I-во Вътрешно отделение, Областен онкологичен диспансер, гр. Пловдив) и д-р Гергана Форева, дм (Личен лекар, Специалист по вътрешни болести и психология).

Изпълнявайки целите и мисията на проект „HOPE“, МУ-Пловдив отново се открои като активен и надежден международен партньор. Проектът стартира на 01.10.2018 г. и предстои да завърши на 30.09.2021 г., като партньори в него са Фондация EUROED (Яши, Румъния), Регионален център за борба с рака JEAN PERRIN (Клермон Феран, Франция), Медицински университет-Пловдив (България), Сегедски университет (Сегед, Унгария), Асоциация ROHEALTH (Букурещ, Румъния) и софтуерна компания GREENSOFT (Яши, Румъния). Координатор на проекта е Университетът по медицина и фармация „Григоре Т. Попа“ в Яши (Румъния).