Informatsionen den po Proekt HOPE

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив