Informatsionen den po Proekt HOPE2

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив