Informatsionen den po Proekt HOPE4

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив