Informatsionen den po Proekt HOPE5

Информационен ден по Проект "HOPE" в МУ-Пловдив